Добре дошли на страниците на Федералното министерство на външните работи

Стипендии, стажантски програми, обяви

FAQ

.

FAQ

Германският Бундестаг под патронажа на Президента на Бундестага предоставя съвместно с трите университета в Берлин Международната парламентарна стипендия (IPS).

Ежегодно 120 млади хора от 50 държави, сред които България, получават тази стипендия. От 1-ви март до 31-ви юли стипендиантите правят стаж в бюрото на депутат в Бундестага и могат да посещават различни събития в един от Берлинските университети. По този начин те имат възможност за интензивно опознаване на работната среда в Бундестага и на германската политика. Стипендията също има за цел да се задълбочат сътрудничеството между Германия и страните-участници, да се стимулират демократичните ценности и толерантността и да се подпомага културното многообразие.

Задачите са разнообразни: експертни разработки, писане на слова, писма и статии, подготовка на парламентарни заседания, административни и организационни дейности, както и придружаване на депутата в рамките на различни срещи и събития.

По време на целия период стипендиантите са записани като студенти в Хумболтовия университет и по желание като слушатели в един от другите Берлински университети. След края на програмата стипендиантите могат да се възползват от многото Алумни-клубове, които са създадени от бивши стипендианти, и да станат техни членове.

Кандидатстването е възможно за всички български граждани, които имат завършено висше образование и към началото на програмата не са навършили 30 години. Изискват се още много добро владеене на немски език (B2) и познания в областта на германската политика, общество и история.

За въпроси относно IPS, можете да се обръщате към Посолството на Германия в София, на следния e-mail-адрес: info(at)sofi.diplo.de

Допълнителна информация и документите за кандидатстване тук.

Информация на български език тук

Към началото на страницата