Добре дошли на страниците на Федералното министерство на външните работи

Отдели

12.03.2018 - FAQ

FAQ

Ръководителят на политическия отдел замества като Временно управляващ посланика във всички области в посолството и извън него. Политическият отдел на посолството се занимава с всички двустранни и многостранни въпроси, касаещи едновременно Германия и България. При това на преден план са въпросите във връзка с Европейския съюз. Политическият отдел информира Федералното правителство за развитието в българската външна и европейска политика и политиката за сигурност. В страната отделът поддържа контакти с правителството, с Народното събрание и политическите партии. Той информира българските партньори също за политическото развитие в Германия. Също така политическият отдел подготвя респ. придружава посещенията на политически представители от двете страни.

Икономическият отдел на посолството стимулира икономическото сътрудничество между Германия и България. Той работи в тясно сътрудничество с Германо-Българската индустриално-търговска камара, с Дружеството за техническо сътрудничество и други институции за иконoмическо стимулиране, както и с германски предприятия в страната. Друга задача на икономическия отдел е наблюдаването и докладването за икономическото и финансово-политическото развитие в България. Все по-централно място заемат икономическите и финансовополотическите въпроси от общата политика на Европейския съюз.

Отдел „Култура и връзки с медиите“ стимулира и координира обмена в областта на културата и образованието с България и отговаря, както за връзките на посолството с обществеността, така и за контактите с местния печат и германските представители на медиите в България. Освен това отделът подпомага работата на действащите в България германски посреднически организации в областта на културата и образованието. Съвместно със своите партньори, като Гьоте-Институт и Немското училище София, той работи за това много хора в България да продължат да се чувстват свързани с нашата страна и да изучават немски език.

Правно-консулският отдел отговаря за германските граждани в България и за български граждани и граждани от трети държави във връзка с Германия. Отделът обхваща широк спектър от административни и нотариални функции и служи за връзка с вътрешногерманските институции, особено със Службите по гражданското състояние. Дейността му обхвaща между другото издаването на немски паспорти и пасавани, оказване на съдействие на германски граждани в спешни случаи, консултации при сключване на гражански брак, раждане и други събития във връзка с гражданското състояние и нотариална заверка и удостоверяване. В интегрираната в отдела Визовата служба живеещи в България чуждестранни граждани могат да получат виза за влизане в Германия.

Отдел "Наука" посвещава своята дейност като посредник и консултант на насърчаването и на двустранния обмен в областта на науката и изследванията. Той информира за възможности за насърчаване и кооперация за респ. между отделни лица или институции, както и за немската политика в сектора на науката. Партньори от българска страна са преди всичко научно-изследователските институти на Българската академия на науките и на софийски университети, а от немска страна – Федералното министерство на образованието и изследванията и различни научни организации и фондации.

Отдел "Преводаческа дейност" е самостоятелен отдел, имащ задачата да извършва целия писмен и устен превод на немски и български език във връзка с дейността на Посoлството, доколкото езиково компетенти сътрудници от другите отдели не я извършват самостоятелно, също така и когато има особени изисквания за ниво, съпътстваща информация и свързаните с това езикови познания.
Писмен и устен превод, проверка на текстове, както и терминологична дейност и консултации са основните задачи на Отдел "Преводаческа дейност". Освен това при необходимост се набавя и информация за страната.

Военният аташе представлява Бундесвера (Въоръжените сили на ФРГ) пред българското министерство на обраната и другите военни и граждански служби по въпроси, свързани с отбранителната техника и въоръжаването, и информира относно германската отбранителна политика.

Седалището на военния аташе за Румъния и България е в Румъния, в Посолството на Германия в Букурещ, ул. “Кпт. Ав. Георге Деметриаде” 6-8, 011849 Букурещ.

Информация по военни въпроси, свързани със сигурността и военната политика, както и други връзки можете да намерите на:

https://www.bundeswehr.de/portal/a/bwde/start
https://www.bmvg.de/en

Към началото на страницата