Добре дошли на страниците на Федералното министерство на външните работи

Преглед на българо-германските културни отношения

Foto einer Bibliothek

Kultur und Bildung, © colourbox.de

Статия

Българо-германските културни отношения са традиционно тесни и многостранни. Интересът към културен обмен с Германия, към научно сътрудничество и изучаване на немски език в България, който открай време е голям, нарасна още повече след политическата промяна през 1989 г. От друга страна политическите трансформации от 1989 г. направиха възможно и за германските заинтересовани лица и институции да участват засилено на различни нива в изграждането на културните връзки с България.

С влизането в сила на двустранната Спогодба за културно сътрудничество на 13 август 1997 г. бе създадена важна основа за по­-нататъшното разширяване на културните отношения. През март 2000 г. тази Спогодба бе допълнена от българо-германската Спогодба за училищно сътрудничество и от двустранната Спогодба за изпращане на германски преподаватели в България.

Настоящият преглед съдържа само някои примери за широкообхватните българо-германски културни отношения. Акцентът е поставен върху инициативи, които се провеждат по поръчение на Федералното правителство или на друго институционално ниво. Успоредно с тези организации и институции в Германия и България обаче в интензивирането и поддържането на българо-германските културни отношения участват и голям брой частни инициативи и много граждани от двете националности, често с голям личен ангажимент. Само благодарение на тях институционалната рамка се изпълва с живот.

Гьоте-институт София
Една от най-важните институции в българо-германския културен живот е Гьоте-институт София. В рамките на културно-политическата си програмна дейност Гьоте-институт в София организира ежегодно многобройни прояви в областта на литературата, театъра, филмовото изкуство, музиката, приложното изкуство и фотографията. За изложбите и прожекциите се канят редовно германски ансамбли и хора на изкуството, които представят разнообразната картина на културния живот в Германия. При осъществяване на програмите Гьоте-институт си сътрудничи тясно с Културния отдел на Посолството. Другите две основни области освен програмната дейност са езиковите обучения на Гьоте-институт и библиотекарската дейност.

Връзки между висши учебни заведения
Българо-германските връзки между висши учебни заведения се разшириха значително след 1989 г. Най-важният партньор от германска страна е Германската служба за академичен обмен (DAAD). В момента DAAD поддържа лекторати в четири български университетa: в Софийския университет "Св. Климент Охридски", в Техническия университет София, както и в университетите във Велико Търново и Шумен. Германските лектори преподават специализирани предмети на немски език и консултират студентите и ръководствата на висшите училища по въпроси, свързани със следването, по-специално с оглед на условията за следване в Германия. 

Партньорства между висши учебни заведения
През изминалите години много положително се развиха и директните партньорства между български и германски университети. В момента съществуват над 100 договорно уредени сътрудничества между висши учебни заведения от двете страни. В рамките на тези сътрудничества се провеждат редовни посещения и обмен на опит между професори и доценти на съответните университети. Освен това германските университети – партньори подпомагат българските висши училища при научното и техническо оборудване на катедрите.

Специалности на немски език
В български висши учебни заведения се предлагат редица специалности на немски език.

Стипендии
Германското изследователско дружество (DFG) и фондация Александър фон Хумболт отпускат годишно голям брой стипендии на български учени за информационни и изследователски престои в Германия и подкрепят германо-­български научни проекти. Освен това DAAD предоставя годишно около 100 стипендии за следване или изследователска работа в Германия в различни сфери на науката за български студенти и учени.

Насърчаване на изучаването на немски език
Немското училище София, Немската гимназия „К. Гълъбов“ (полага се немска матура) и мрежа от 23 училища с Германска езикова диплома (училища, в които при завършване се получава Германска езикова диплома) се подпомагат от Федерална република Германия и предлагат на изучаващите немски висококвалифициран достъп до немския език. Гьоте-институт предлага многобройни езикови курсове. Освен това съществуват различни програми с езикови курсове, като напр. програмата “Европейска мрежа немски език” за висши държавни служители от страни-членки на ЕС.

Насърчаване на проекти в областта на културата
Сътрудничеството при провеждането на съвместни прояви и проекти в областите музика, театър, танц и изложби се интензивира след политическите промени в България. Най-вече успяха да се развият много директни контакти между хора на изкуството от двете страни. Германското посолство и културните посредници (напр. Гьоте-институт) подпомагат гастроли и изложби на германски творци в България и на български творци в Германия.

Младежки обмен
В областта на младежкия обмен, успоредно с многобройните частни инициативи, Посолството подкрепя финансирани от общините и държавата младежки проекти и проекти за следдипломна квалификация, като например Програмата за обучение на специалисти за работа с младежта и социални работници. Множество проекти за срещи между младежи, като например на  дружеството "YouthforUnderstanding", ежегодно се посрещат с голям интерес от страна на младежи от България и Германия.

Към началото на страницата