Добре дошли на страниците на Федералното министерство на външните работи

„Заедно за възстановяването на Европа“. Германия поема председателството на Съвета на ЕС.

Logo der deutschen Ratspräsidentschaft im 2. Halbjahr 2020

EU Ratspräsidentschaft Deutschland, © Bundesregierung

Статия

На 1-ви юли Германия пое за шест месеца ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз. Нашата цел за ЕС: солидарни и единодушни във вътрешен план и дееспособни и независими във външен. 

След 2007 г. Германия поема председателството на Съвета на ЕС вече за 13-ти път. През това време представители на Федералното правителство ще ръководят срещите и заседанията на всички нива на Съвета с изключение на тези за външната политика на ЕС и ще се грижат за приемствеността в работата на ЕС в Съвета.

Deutschland übernimmt die EU-Ratspräsidentschaft
Gordan Grlic Radman (l), Außenminister der Republik Kroatien, überreicht Heiko Maas (SPD), Außenminister, symbolisch vor dem Brandenburger Tor den Staffelstab anlässlich der Übernahme der EU-Ratspräsidentschaft durch Deutschland von Kroatien. Vom 01.07. an übernimmt Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft unter dem Motto «Gemeinsam. Europa wieder stark machen». Im Logo ist ein Möbiusband zu sehen - ein Symbol für Einigkeit und Verbundenheit. || Nur für redaktionelle Verwendung© dpa

В контекста на пандемията от коронавирус Германия иска да се съсредоточи върху икономическото и социалното възстановяване, като не отделя фокуса и от стратегически важните теми на бъдещето като климатичните промени, бежанците и миграцията, върховенството на закона и дигитализацията. 

За министъра на външните работи Хайко Маас е ясно, че:

„Пандемията от коронавирус засегна някои страни от ЕС по-силно от други, но икономическите и социални последствия са налице в цяла Европа. Затова само заедно можем да излезем от кризата. По време на председателството на Съвета на ЕС Германия иска да бъде двигател и модератор. Нашата задача ще бъде да строим мостове и да намираме решения, които в крайна сметка ще са от полза за всички хора в Европа. Колкото сме солидарни и единодушни в Европа във вътрешен план, толкова дееспособни и независими трябва да бъдем във външен. Ние не искаме да бъдем направлявани, а да можем сами да вървим по своя собствен път и да създаваме своя собствена геополитика“.


В програмата са заложени следните основни теми:

  • Устойчивото преодоляване на корона-кризата
  • По-силна и иновативна Европа
  • Справедлива Европа
  • Устойчива Европа
  • Европа на сигурността и на общите ценности
  • Силна Европа в света

Тройно председателство с Португалия и Словения

Страните, които председателстват, работят в тясно сътрудничество помежду си в групи от по три като образуват така наречената тройка на председателстващите страни. Това правило беше въведено през 2009 г. с Лисабонския договор. Тройното председателство формулира съвместно дългосрочни цели и разработва обща програма  , съдържаща темите и основните въпроси, с които Съветът ще се занимава през съответния осемнадесетмесечен период. Въз основа на тази програма всяка от трите държави изготвя своя по-подробна шестмесечна програма. Германия открива новото тройно председателство, като през 2121 г. ще бъде последвана най-напред от Португалия и после - от Словения.

Задачи на Председателството

Председателството е отговорно да следи за напредъка на обсъжданията на Съвета по отношение на законодателството на ЕС и за осигуряването на приемственост при изпълнението на програмата на ЕС, за правилното протичане на законодателните процедури и за сътрудничеството на държавите-членки. При това то трябва да действа като честен и неутрален посредник.

Председателството има две основни задачи:

1. Планиране и ръководене заседанията на Съвета и на неговите подготвителни органи

Председателството ръководи заседанията на различните състави на Съвета (с изключение на Съвета по външни работи) и на подготвителните органи на Съвета, към които спадат постоянните комитети като напр. Комитета на постоянните представители (Корепер), както и работни групи и специализирани комисии.

Председателството следи за правилното протичане на обсъжданията, за коректното прилагане на Процедурния правилник на Съвета и на методите на работа.

Наред с това то организира различни формални и неформални сесии в Брюксел, както и в държавата, която го изпълнява.

2. Представителство на Съвета в отношенията му с другите институции на ЕС

Председателството представлява Съвета в отношенията с другите институции на ЕС, по-специално с Комисията и Европейския парламент. Негов дълг е да се стреми да постигне съгласие по законодателните досиета чрез тристранни срещи, неформални преговори и срещи на помирителния комитет.

Председателството изпълнява своите задължения в тясно съгласуване с

  • председателя на Европейския съвет,
  • върховния представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

То подпомага тяхната работа и понякога може да поеме някои задължения вместо върховния представител, като например да представлява Съвета по външни работи пред Европейския парламент или да ръководи заседания на Съвета по външни работи, когато се обсъждат въпроси от областта на общата търговска политика.

Към началото на страницата