Добре дошли на страниците на Федералното министерство на външните работи

Равносметка на германското председателство на Съвета на ЕС: „Заедно за възстановяването на Европа“

Logo der slowenischen Ratspräsidentschaft im 2. Halbjahr 2021

EU Ratspräsidentschaft Slowenien, © Slowenien

Статия

Борбата срещу пандемията от коронавирус сложи отпечатък върху председателството на Германия на Съвета на ЕС. Но ЕС постигна решителен напредък и по други централни въпроси, като прояви вътрешна солидарност и действа единно навън.

Борбата срещу Covid-19

ЕС се изправя сплотен в борбата срещу Covid-19: не на последно място благодарение и на много европейски учени и европейски изследвания бе разработена, закупена и разпространена ваксина за рекордно кратко време. Сега в скоро време в ЕС предстои да се извърши ваксинацията срещу коронавируса. Всички граждани на ЕС ще имат възможността да бъдат ваксинирани в обозримо бъдеще – решаваща крачка за излизане от пандемията. Германия се застъпва за това, ЕС да предостави ваксината и на страните, които имат особено голяма нужда от нея. В рамките на председателството на Съвета, Германия също така успя да засили координацията на ЕС в борбата срещу пандемиите чрез карта на риска за целия ЕС, единни разпоредби за влизане от трети страни и съвместна работа по стратегии за тестване и проследяване на контактите. След избухването на коронавируса, Германия е приела и лекувала над 260 пациенти в критично състояние от съседни държави, а много помощни средства като маски и апарати за обдишване бяха изпратени до държави партньори в ЕС.

Многогодишна финансова рамка и фонд за възстановяване "Следващо поколение ЕС“

След дълги преговори и въз основа на едно френско-германско предложение ЕС прие пакет, състоящ се от така наречената „Многогодишна финансова рамка“ (МФР), т.е. бюджет за няколко години, и средства за възстановяване, които следва да направят ЕС отново силен след пандемията от коронавирус. Фондът за възстановяване „Следващо поколение ЕС“ е с обем от 750 милиарда евро и представлява нов инструмент, който има за цел да предостави на гражданите бърза помощ. Той е насочен предимно към страни, които страдат особено много от последиците от Covid-19. Към това се добавя и многогодишната финансова рамка за следващите седем години в размер на 1,07 трилиона евро. Основният акцент се поставя върху следното: повече пари за здравеопазване, за защита на климата, за дигитализация и за младежки обмен.

В новия бюджет има и още едно нововъведение: за пръв път той обвързва изплащането на средства от ЕС със спазването на принципите на правовата държава. Германия води интензивна кампания за това до последно. Този пакет прави ЕС годен за едно зелено и иновативно бъдеще  и същевременно укрепва европейските ценности.

Укрепване на върховенството на закона  

Върховенството на закона е в основата на общността на споделените ценности в ЕС, в която гражданите се ползват със защита на своите права и свободи. Поради това, в своето председателство на Съвета на ЕС Германия стартира нов диалог за върховенството на закона в Съвета между партньорите от ЕС. Целта: укрепване на общото разбиране за върховенството на закона в ЕС чрез честен обмен. В „хоризонтален“ дебат всички държави обсъдиха общото положение по отношение върховенството на закона в ЕС. Второто разискване по темата бе съсредоточено върху ситуацията в първите пет държави-членки – поетапно, докато дойде редът на всяка една от държавите-членки. Тази проверка на върховенството на закона има за цел да изостри колективната гледна точка по темата и да идентифицира обезпокоителните тенденции в ранна фаза. Португалия ще продължи диалога през идната година в рамките на своето председателство на Съвета на ЕС.

Европейски суверенитет

Германия се застъпва за един Европейски съюз, който засилва дееспособността и съзидателността си – в области като сигурност, технологии и дигитализация, търговска и валутна политика. ЕС обединява своите сили и също така действа обединено към външния свят, защото националните държави сами по себе си вече не могат да повлияят върху формирането на глобалния ред в конкуренцията между великите сили. В областта на политиката за сигурност Германия стартира един вид „стратегически компас“ по време на своето председателство на Съвета: държавите-членки на ЕС обменят мнения по въпросите на сигурността и отбраната въз основа на анализ на заплахата и задават обща насока. Германия също така приключи успешно продължително водените преговори за т.нар. „постоянно структурирано сътрудничество“: в бъдеще и държави, които не са членки на ЕС, ще могат да участват в съответни проекти на ЕС за сигурност и отбрана. Това също укрепва европейския стълб на НАТО и сътрудничеството между ЕС и НАТО като цяло.  

Но конфликтите никога не могат да бъдат разрешени само с военни средства – за устойчив мир Германия насърчава и укрепва гражданското управление на кризи като централна част от общата европейска външна политика и политика на сигурност. Със създаването на Центъра за гражданско управление на кризи в Берлин федералното правителство допринася съществено за това. Тук държавите-членки на ЕС и техните партньори обединяват събраните знания и обучават персонал с цел подобряване на гражданските мисии на ЕС.

ЕС: пионер в опазването на климата

Европа също така остава пионер в защитата на климата: до 2030 г. ЕС иска да намали емисиите си на CO2 с поне 55%, а до 2050 г. искаме да превърнем Европа в първия климатично неутрален континент. По време на председателството на Съвета федералното правителство успешно се застъпи за това, тези цели да залегнат в един Европейски закон за климата. Така поставените цели са амбициозни, но в същото време предлагат големи възможности: процесът на трансформация към по-голяма устойчивост следва да се изплати в икономически аспект. Освен това: най-малко 30% от разходите на ЕС през следващите седем години следва да отидат за опазване на климата. Заедно за едно устойчиво, зелено възстановяване. 

Ангажимент за спазване на човешките права и разрешаването на конфликти

ЕС прие нов политически инструмент срещу най-сериозните нарушения на правата на човека като изтезания, робство и системно сексуално насилие: с режима на санкции за нарушения на правата на човека ЕС вече може да наложи забрана за влизане на определени лица или да замрази активите им. Германия твърдо заяви подкрепата си за това в рамките на ЕС.

Медиацията е също толкова важен инструмент за разрешаването на конфликти. Посредничеството между конфликтните страни например, инициира мирните преговори в Либия. По време на своето председателство на Съвета на ЕС Германия усъвършенства този инструмент също и на европейско ниво: външните министри на ЕС приеха нова концепция за медиация. Това означава, че Съветът на ЕС за пръв път може да взема решения за провеждането на собствени мисии – за един силен ЕС като глобален застъпник за мира.

Глобални партньори и тройно председателство

Мултилатерализъм, демокрация, отворена търговия като общ компас: ЕС укрепва отношенията си с важни региони. ЕС и страните от АСЕАН – от Югоизточна Азия – вече са стратегически партньори. Междувременно Германия се ангажира още повече в индо-тихоокеанския регион. ЕС проведе голяма виртуална конференция също и със страни от Латинска Америка и Карибите. Общи цели: защита на климата, биологично разнообразие, устойчива икономическа дейност, дигитализация, водена от ценности. ЕС отправи ново предложение към САЩ – за "нов курс" с правителството на Байдън и с цел, наред с други неща, укрепването на основания на правила ред и съживяването на трансатлантическото партньорство.

Португалия и Словения: партньори в тройното председателство  

Приемствеността е особено важна, ако човек иска да пробие „дебелите греди“ в ЕС. Независимо коя държава в момента е председател на Съвета на ЕС: решенията по важни въпроси като върховенството на закона, миграцията или защитата на климата трябва да бъдат постоянно политически насърчавани. Не всички реформи могат да бъдат завършени за шест месеца. Ето защо в продължение на 18 месеца Германия ще работи в тясно сътрудничество с Португалия и Словения, които ще поемат председателството на Съвета на ЕС след нас. Много инициативи, като напр. диалогът за върховенството на закона, ще бъдат продължени от страна на Португалия, считано от 01.01.2021 г. нататък.

Към началото на страницата