Добре дошли на страниците на Федералното министерство на външните работи

Научноизследователски център „Юлих“

Forschungszentrums Jülich - Achim Bachem

Forschungszentrums Jülich - Achim Bachem, © dpa

Статия
Forschungszentrums Jülich - Achim Bachem
Forschungszentrums Jülich - Achim Bachem© dpa

В Германия научните изследвания се провеждат в университетите, както и в сътрудничество с институтите на фондации и научноизследователски центрове. По този начин може да се практикува научноизследователска дейност на най-високо ниво в сътрудничество с други страни. Една от тези институции е Научноизследователският център „Юлих“ близо до Аахен, който е член на  научноизследователската общност „Хелмхолц“. Акценти на научната дейност в „Юлих“ са енергетиката и екологията, както и информационните технологии и изучаването на мозъка. Около 5900 сътрудници от различни природонаучни области разработват съвместно насочени към бъдещето технологии в изброените сфери. Освен това се предлагат обширни възможности за стипендии и работа за студенти, докторанти и млади учени. Използването на най-модерни технологии и динамичният, международен и интердисциплинарен екип допринасят за високия международен престиж на „Юлих“ като Център за ключови технологии.

Допълнителна информация за Научноизследователския център „Юлих“ и за възможностите за работа и предлаганите стипендии ще намерите на адрес:

http://www.fz-juelich.de/portal/DE/Home/home_node.html

http://www.fz-juelich.de/portal/DE/Karriere/AktuelleStellenausschreibungen/_node.html;jsessionid=D722381B0A899572CD17BD1B83DC1C7C

Към началото на страницата