Добре дошли на страниците на Федералното министерство на външните работи

Икономическо сътрудничество между Германия и България

Статия

Федералното министерство за икономическо сътрудничество и развитие, Федералното министерство на външните работи и Посолството на Германия в София координираха повече от 15 години двустранното икономическо сътрудничество с България.

Между 1992 и 2006 г. в рамките на Трансформ-програмата на Федералното правителство Германия е подпомогнала България с 65 милиона евро.

Между 1998 и 2006 г. бяха предоставени допълнителни средства за проекти в рамките на финансовото и техническо сътрудничество, както и кредит за развитие за намерението „Комунална инфраструктура“, общо около 170 милиона евро.

Договорените по време на последните двустранни правителствени преговори през 2006 г. проекти бяха приключени до 2010 г.; с това и формално приключи съвместното икономическо сътрудничество.

След присъединяването към ЕС през 2007 г. за България възникна като страна-членка на ЕС задължението също да е донор за икономическо сътрудничество.

Акценти в стимулирането на двустранното икономическо сътрудничество бяха:

  •     конкурентноспособността на българската икономиката
  •     земеделие и горско стопанство за малки и средни предприятия
  •     подкрепа на държавната администрация

Най-важните организации за осъществяване на техническото и финансово сътрудничество от немска страна бяха Дружеството за техическо сътрудничество – GTZ (2011 г. се обединяват DEG, In Went и Дружеството за международно сътрудничество – GIZ) и германската банка за развитие KfW.

Обстойна информация за сътрудничеството за развитие в България предоставя брошурата на Федералното министерство за икономическо сътрудничество и развитие „Gemeinsam für ein starkes Europa“.

Измежду многото успешни резултати от двустранното икономическо сътрудничество се отличават петте германо-български Центрове за професионално обучение; те имат качеството да са модели и за други Центрове за професионално обучение. Благодарение на допълнение към българския Закон за насърчаване на заетостта от 2011 г. те имат статута на държавни предприятия и могат да извършват и икономическа дейност.

Към началото на страницата