Добре дошли на страниците на Федералното министерство на външните работи

Oграничения за движението на товарни автомобили през летните месеци

Viele Lkw auf einem Parkplatz .

Viele Lkw auf einem Parkplatz ., © Colourbox

Статия

.

Допълнително към целогодишната забрана за движение през неделните и празничните дни:

В периода от 1 юли до 31 август за всички съботни дни се въвеждат ограничения за движението на товарни автомобили във Федерална република Германия!

Молим за съблюдаване на следното указание:

В периода от 1 юли до 31 август се ограничава движението на товарни автомобили във Федерална република Германия.

Молим за разбиране за тези мерки, които са необходими в интерес на безпроблемното движение по пътищата по време на ваканционния сезон.

1. Попадащи под забраната моторни превозни средства:

Товарни автомобили с допустимо общо тегло над 7,5 тона, както и товарни автомобили с ремаркета, осъществяващи превоз на товари за търговски цели или срещу заплащане.

2. Период на забраната:

Всяка събота от 1 юли до 31 август включително, съответно от 7.00 до 20.00 часа.

3. Участъци, за които важи забраната:

пореден. .

магистрала

Описание на отсечката

1

A 1

от пътен възел Köln-West през пътен възел Leverkusen-West, Wuppertal, Kamener Kreuz, Münster до връзката Lohne/Dinklage

2

A 2

от пътен възел Oberhausen до пътен възел Bad Oeynhausen

3

A 3

от пътен възел Oberhausen до пътен възел Köln-Ost, от Mönchhof Dreieck пътен възел Oberhausen до пътен възел Köln-Ost, от Mönchhof Dreieck през Frankfurter Kreuz до пътен възел Nürnberg

4

A 5

от Darmstädter Kreuz до връзката Karlsruhe-Süd и от връзката Offenburg до Пътен възел Neuenburg

5

A 6

от връзката Schwetzingen-Hockenheim до пътен възел Nürnberg-Süd

6

A 7

от връзката Schleswig/Jagel до връзката Hamburg-Schnelsen-Nord, от връзката Soltau-Süd до връзката Göttingen-Nord, от пътен възел Schweinfurt/Werneck през пътен възел Biebelried, пътен възел Ulm/Elchingen и пътен възел Allgäu до края на магистралата Bиesgrenze Füssen

7

A 8

от пътен възел Karlsruhe до връзката München-Obermenzing и
от връзката München-Ramersdorf до връзката Bad Reichenhall

8

A 9/E 51

Berliner Ring (разклон Leipzig/Пътен възел Potsdam) до връзката München-Schwabing

9

A 10

Berliner Ring, с изключение на участъка между връзката Berlin-Spandau през пътен възел Havelland до пътен възел Oranienburg и
участъка между пътен възел Spreeau до пътен възел Werder

10

A 45

от връзката Dortmund-Süd през Westhofener Kreuz и Gambacher Kreuz до Seligenstädter Dreieck

11

A 61

от пътен възел Meckenheim през пътен възел Koblenz до пътен възел Hockenheim

12

A 81

от връзката Stuttgart-Zuffenhausen до връзката Gärtringen

13

A 92

от пътен възел München-Feldmoching до връзката Oberschleißheim и от пътен възел Neufahrn до връзката Erding

14

A 93

от пътен възел Inntal до връзката Reischenhart

15

A 99

от пътен възел München Süd-West през пътен възел München-West,
пътен възел München-Allach, пътен възел München-Feldmoching, пътен възел München-Nord, пътен възел München-Ost, пътен възел München-Süd, както и пътен възел München/Eschenried

16

A 215

от пътен възел Bordesholm до връзката Blumenthal

17

A 831

от връзката Stuttgart-Vaihingen до пътен възел Stuttgart

18

A 980

от пътен възел Allgäu до връзката Waltenhofen

19

A 995

от връзката Sauerlach до пътен възел München-Süd


Пореден №.

Федерален път

Описание на отсечката

1

B 31

от връзката Stockach-Ost на A 98 до връзката Sigmarszell на A 96

2

B 96/E 251

Neubrandenburger Ring до Berlin

4. Забрана за движение в неделните дни:

Забраната за движение, която важи за неделните и празничните дни от 0.00 до 22.00 часа за цялата пътна мрежа (§ 30 ал. 3 от Наредбата за движение по пътищата), се запазва без промяна.

5. Предоставяне на разрешения за изключения:

Молби се подават към органа, компетентен за съответния гранично-пропускателен пункт.

6. Освобождаване от забраната:

Забраната не важи за

6.1. комбиниран превоз на товари „железопътен транспорт – автотранспорт“ от изпращача до следващата най-близка гара за товарене или от следващата най-близка гара за разтоварване до получателя.

6.2. комбиниран превоз на товари „пристанище – автотранспорт“ между мястото на товарене или разтоварване и пристанище, разположено околовръст на разстояние от максимално 150 километра (докарване или извозване),

6.3. превозване на

а) прясно мляко и пресни млечни продукти,

б) прясно месо и пресни месни продукти,

в) прясна риба, жива риба и пресни рибни продукти,

г) малотрайни плодове и зеленчуци,

6.4. превозване на материал от категория 1 съгл. член 8 и материал от категория 2 съгл. член 9, буква е, т. i от Регламент (ЕО) №1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека и за отмяна на Регламент (ЕО) №1774/2002 (Регламент за страничните животински продукти) (Официален вестник на Европейския съюз  L 300 от 14.11.2009 г., стр. 1, L 348 от 04.12.2014, стр. 31),

6.5. спешното използване на превозни средства за спасяване на хора, изтегляне на повредени МПС и автомобили за пътна помощ,

6.6. транспортиране на живи пчели,

6.7. празни превози, които са във връзка с превозите съгл. т. 6.3.

За всички превозвани товари следва да се носят предписаните товарителници или придружаващи документи и при поискване да се представят на компетентните лица за проверка.

Към началото на страницата