Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Посланик Херберт Салбер

Artikel


Роден на 26.04.1954 г. в Ахен, женен, 3 деца

1974 - 1980
Следва френска и руска филология
1980 - 1980
Първи филологически държавен изпит за учителска длъжност
1981 - 1983Подготовка за висша дипломатическа служба
1983 - 1984
Федерално министерство на външните работи
1984 - 1988Посолство в Белград
1988 - 1990
Посолство в Манагуа, заместник-посланик
1990 - 1993Федерално министерство на външните работи
1993 - 1996Федерално министерство на външните работи, заместник-
началник отдел
1996 - 2000Постоянно представителство към ОССЕ във Виена, постоянен
представител
2000 - 2001
ОССЕ в Алмати, ръководител
2001 - 2004Федерално министерство на външните работи, началник отдел
2004 - 2006Посолство в Москва
2006 - 2011ОССЕ във Виена, директор Център за превенция на конфликти
2011 - 2013Федерално министерство на външните работи, пълномощник
по политиката за сигурност
2013 - 2014Постоянно представителство към НАТО в Брюксел, постоянен
представител
2014 - юли 2017

Брюксел, специален пълномощник на ЕС за Южен Кавказ и кризата в Грузия

от август 2017Посолство в София, посланик


nach oben