Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Запазване на дата и час

aufgeklappter Tischkalender mit Kugelschreiber

Terminbuchung, © colourbox.de

Artikel

Посолството на Германия в София работи със системата за online-запазване на дата и час на федералното Министерство на външните работи.

Тогава подаването на молби за паспорт, лични карти и визи в посолството ще евъзможно само след предварително онлайн запазени дата и час.

Запазването на дата и час можете да направите сами лесно и бързо. Нужен Ви е достъп до интернет, например от дома, работното място, приятели или от интернет-кафе. Запазването на дата и час е безплатно. Достъпът до системата е чрез уеб-страницата на посолството www.sofia.diplo.de.

Чрез системата за запазване на дата и час посолството е в състояние да осигури постоянно регулиран поток на посетителите. Така посетителите имат удобството да запазят удобни за тях дата и час и имат точно определено време за идване в посолството без дълго време за изчакване.

В зависимост от сезонното голямо натоварване е възможно вече да са запазени всички дати и часове или да трябва да се запазват далеч напред във времето.
Опитът показва, че това е предимно през месеците май до септември или преди празнични дни. За да може своевременно да се пътува, най-добре е отрано да се подаде молба за паспорт респ. виза; подаването на молба за паспорт е възможно шест месеца преди изтичането на последния паспорт.

Преди запазването на дата и час е добре внимателно да се прочете информацията, защото ако нямат всички необходими документи подаващите молба за съжаление трябва да бъдат върнати и да договорят нова дата и час. За съжаление не могат да се предоставят дата и час за обща консултация по време на приемните часове.

За всички останали предлагани от посолството услуги – например заверка на копия, пенсионни удостоверения – може както и досега да посетите Консулския отдел през работното време без предварително запазени дата и час. В семейни и наследствено-правни въпроси и за заверката на подписи посолството препоръчва във всеки случай предварителен контакт по телефона или по ел. път.

Вие вече можете да запазвате дата и час за молби на тези линкове:

За онлайн запазване на дата и час


При технически затруднения:

Моля затворете браузъра, резервирането на дата и час започва винаги с помощта на споменатия по-горе линк, не ползвайте показалци (bookmarks), ползвайте само един прозорец на браузъра и освен това въвеждайте бързо данните.


nach oben