Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Актуална информация

Artikel

От 14 януари 2021 г. при пристигане във всички провинции в Германия е валидна Коронавирус - Наредба за влизане Coronavirus-Einreiseverordnung (CoronaEinreiseV). Тя определя задълженията за регистрация, както и за удостоверяването и правенето на тест, за влизащите в страната, които през последните десет дни са пребивавали в рисков регион (според данните на "Роберт Кох" институт, Ausweisung des Robert-Koch-Instituts). От 21 март  България ще бъде категоризирана като  високорисков регион, който е определен като регион с висока честота на заразяване и  като регион с мутации на вируса. Както и до сега, влизащите са задължени преди пристигането си в Германия да се регистрират онлайн на www.einreiseanmeldung.de и да носят със себе си документа за регистрация (т.н. DEA). За високорисковите региони важи: Още при пристигане  в страната трябва да се представи и т.н. Удостоверение за отсъствие на инфекция с коронавирус SARS-CoV-2 (Тест: PCR, LAMP, TMA или антигенен тест, езици: немски, английски или френски език). Представеният тест трябва да съответства на критериите на СЗО. При антигенните тестове трябва да бъде посочен производителят на теста. 

От 30.03. до 12.05. всички лица, пътуващи към Германия по въздушен път - дори и от не рискови региони - трябва при пристигане да представят негативен тест за Covid-19. Тестът трябва да бъде направен най-рано 48 часа преди влизане в Германия (считано от момента на вземане на пробата). Изключение са децата под 6 години и членовете на самолетните екипажи.

За влизащи, съответно връщащи се в Германия, които са пребивавали в рамките на последните десет дни преди пътуването в рисков регион, важи допълнително задължението непосредствено след пристигането си да влязат в десет дневна карантина. Тя може да се прекрати предсрочно най-рано на петия ден след представянето отново на отрицателен резултат от тест. Правилата за карантина се определят спрямо законодателството на провинцията и не се регламентират посредством Наредбата за влизане. В тази връзка моля проверете Правилата за карантиниране на съответната провинция: Quarantäneregelungen des jeweiligen Bundeslandes. За пътуващите транзитно не важи задължението за удостоверяването и правенето на тест. За други изключения и подробности се информирайте директно от Наредбата Coronavirus-Einreiseverordnung.

Моля обърнете внимание, че фирмите за въздушен транспорт са задължени да проверяват наличието на необходимите документи (преди всичко онлайн регистрацията) и евентуално да откажат транспорт.

Лица, транзитно пътуващи по суша от високорискови и други рискови региони при определени условия не подлежат на задължителна регистрация, представяне на тест и поставяне под карантина.

nach oben