Добре дошли на страниците на Федералното министерство на външните работи

Международна парламентарна стипендия

Reichstagsgebäude – Berlin

Reichstagsgebäude – Berlin, © Colourbox

Статия

Германският Бундестаг под патронажа на Президента на Бундестага предоставя съвместно с трите университета в Берлин Международната парламентарна стипендия (IPS).

Германският Бундестаг под патронажа на Президента на Бундестага предоставя съвместно с трите университета в Берлин Международната парламентарна стипендия -IPS. Ежегодно 120 души от 50 нации получават тази стипендия. Тя има за цел да изгражда сътрудничеството между Германия и страните-участници, да се стимулират демократичните ценности и толерантността и така да се подпомага културното многообразие. Продължителността на програмата е всяка година от 1-ви март до 31-ви юли. През този период стипендиантите посещават различни мероприятия и семинари и правят практика на пълен работен ден в бюрото на депутат в Бундестага. Практиката протича чрез активната работа на стипендианта и подпомагане на сътрудниците на депутата. Сред задачите са експертни разработки, писане на слова, писма и статии, подготовка на парламентарни съвещания, както и дейности в секретариата. Стипендиантите имат изключителната възможност да придружат депутата в неговия избирателен район и да се запознаят с политическата му дейност на локално ниво. По време на целия период стипендиантите са записани като студенти в университета “Хумболдт” и по желание като слушатели в друг университет.

След края на програмата стипендиантите могат да се възползват и от многото Алумни-клубове, които са създадени от бившите стипендианти и да станат техни членове.

Кандидатстването за България е възможно за всички български граждани, които имат завършено висше образование и към началото на програмата не са навършили 30 години. Допълнителни изисквания са много доброто владеене на немски език, а познанията от областта на германската политика, общество и история са предпоставки, както и стремежът към назначение в държавната администрация, политиката или друга дейност в обществения сектор в родината.

За въпроси относно IPS, можете да се обръщате към Посолството на Германия в София, на следния e-mail-адрес: info(at)sofi.diplo.de

Срок за кандидатстване: 31. юли 2024 г.

Тук ще намерите допълнителна информация и формуляри за кандидатстване.

Сродни съдържания

Към началото на страницата