Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Защита на личните данни

05.12.2017 - Статия

Разяснения за събирането и използването на лични данни

При всяко влизане на потребителите в интернет-каталога на Министерството на външните работи и при всяко извикване на файл временно в протоко-лен файл се запаметяват и обработват данни за този процес.

Преди запаметяването всеки сегмент на файла се анонимизира чрез промяна на IP-адреса.

Конкретно за всяко използване/влизане ще се запаметяват следните данни:

  •     анонимизиран IP-адрес,
  •     дата и час,
  •     извикана страница/име на извикания файл,
  •     предаден обем данни,
  •     информация, дали влизането/извикването е било успешно.

Тези данни се обработват само за статистически цели и за oптимизиране на каталога с предложения и след това се изтриват.


За други цели данните не се използват и не се предоставят на трети.


При влизане в отделните сайтове се използват т.н. темпорални “бисквитки” (Cookies), за улесняване на навигацията. Тази серия “бисквитки” не съдържат лични данни и се изтриват в края на сесията. Не се използват техники, като например Java-Applets или Active-X-Controls, които правят възможно просле-дяването на достъпа на потребителя.


Пощенски адреси и е-mail адреси, предоставени в рамките на запитвания или поръчване на информационен материал, се използват изрично за кореспонденция респ. за доставка.