Добре дошли на страниците на Федералното министерство на външните работи

Декларация за защита на личните данни

Статия

Целта на следващата информация е да Ви запознае с това кога и какви лични данни събираме на този уебсайт и как ги използваме.

1.    Информация за събирането на лични данни 

а.    По-долу Ви информираме за събирането на лични данни при използване на нашия сайт. Лични данни са всички данни, които се отнасят лично до Вас, напр. име, адрес, имейл адреси, потребителско поведение.

б.    Когато се свързвате с нас, данните, които споделяте (Вашето име, евентуално Вашият имейл адрес, Вашият телефонен номер), както и изпратената информация (евент. лични данни) се запазват с цел осъществяване на контакт с Вас и обработване на Вашето запитване. Данните се съхраняват в съответствие със сроковете, валидни за съхранение на писмена информация съгласно Директивата за регистрационните дейности, която допълва Общия устройствен правилник на федералните министерства (Gemeinsame Geschäftsordnung der Bundesministerien). Правното основание за обработването на Вашите лични данни е чл. 6 ал. 1 т. д от Общия регламент за защита на личните данни във връзка с § 3 от Федералния закон за защита на личните данни (BDSG). Обработването на предоставяните от Вас лични данни е необходимо за осъществяване на контакт с Вас и за обработване на Вашето запитване.


2.    Анализи на потреблението

а.    При всяко посещение на потребител на интернет платформата на Министерството на външните работи на Федерална република Германия и при всяко извикване на файл данните за тези процеси се съхраняват и обработват временно в протоколни файлове.
Използваният за анализите на потреблението инструмент за проследяване е конфигуриран така, че да не се събират лични данни на посетителя.
Освен това Вашият IP адрес се анонимизира, така че посетителите не могат да бъдат проследявани. При това последните два октета от IP адреса се зануляват.
Инструментът за проследяване работи на собствени сървъри в защитена, сертифицирана с BSI мрежова зона, така че навън не проникват никакви данни за проследяване.
Освен това Вие можете да изберете настройките във Вашия браузер така, че посещението Ви на сайта изобщо да не бъде регистрирано и анализирано (настройка Do Not Track). Чрез изпращането на browser variable на даден уебсайт се сигнализира, дали посетителят би или не би желал да бъде регистриран чрез проследяване.
За да разберете какво да направите във Вашия браузър за целта, въведе напр. в търсачка текста: „Активиране на функцията „Do not track [име на Вашия браузър]“

б.    Следните данни се събират чрез JavaScript проследяване:

•    Заявка (наименование на извикания файл), дата и час на заявката
•    Вид/Версия на браузъра (напр.: Internet Explorer 11)
•    Език на браузъра (напр.: немски)
•    Използвана операционна система (напр.: Windows 10)
•    Тип, модел, марка на устройството
•    Резолюция на екрана
•    Използвани приложения: (напр. Flash, Java)
•    URL адрес на референтите (посещаваната преди това страница)
•    Анонимизиран IP адрес
•    Държава и регион, откъдето е направена заявката
•    Изтеглени файлове
•    Кликвания
•    Брой на изпратените формуляри (в зависимост от дефинираните цели)

3.    Използване на „бисквитки“                   

При посещаване на отделни страници се използват така наречени временни „бисквитки“ (Session Cookies), за да се улесни навигацията. Тези „бисквитки“ не съдържат лични данни и след изтичане на сесията стават невалидни. При използването на кошница също се използват „бисквитки“. Те също са невалидни след приключване на сесията.
Не се използват техники, които дават възможност за анализ на поведението на потребителите, като Java Applet или ActiveX Control. Пощенски и имейл адреси, които ни съобщавате при запитвания или поръчки на информационни материали, се използват от нас единствено за кореспонденцията с Вас, респ. за изпращане на желаната поръчка.


4.    Изпращане на информационни бюлетини

а.    Вие можете да се абонирате за някой от нашите бюлетини, с които Ви уведомяваме за новости и информация в пресата от Министерството на външните работи на Федерална република Германия, както и за указания за пътуване и сигурност 

б.    За регистрацията за някой от нашите бюлетини използваме така наречения метод  Double Opt-In. Това означава, че след Вашата регистрация ние Ви изпращаме на посочения електронен адрес имейл, в който Ви молим за потвърждение, че желаете да Ви изпращаме бюлетина. Едва след потвърждение на линка в имейла Вашият имейл адрес се запаметява за целите на изпращане на бюлетина за периода на ползване на възможността да получавате нашия бюлетин. Обработването става въз основа на Вашето съгласие съгл. чл. 6, ал. 1, т. а от Общия регламент за защита на личните данни. Ако не потвърдите регистрацията в рамките на 24 часа, Вашата информация се изтрива автоматично. 

в.    Вие можете по всяко време да оттеглите Вашето съгласие за получаване на бюлетина и да анулирате регистрацията си. Можете да заявите, че оттегляте съгласието си, като кликнете върху линка, който се предоставя във всеки имейл с бюлетин.


5.    Използване на приставки за социални медии

а.    В момента използваме следните приставки за социални медии: Facebook, Twitter, Instagram и Youtube (Google). При това използваме така нареченото решение с двойно кликване. Това ще рече, че когато посещавате нашата уебстраница, по принцип на доставчиците на приставки първоначално не се изпращат никакви лични данни. Само ако кликнете върху бутона за активиране на социалните мрежи, Ваши лични данни се изпращат на съответния доставчик и се съхраняват там (при американски доставчици в САЩ). Ние използваме приставките за социални мрежи, за да направим нашето информационно предлагане по-интересно. Правното основание за обработването на Вашите лични данни е чл. 6 ал. 1 т. д от Общия регламент за защита на личните данни във връзка с § 3 от Федералния закон за защита на личните данни (BDSG).

б.    Обръщаме Ви изрично внимание на това, че социалните мрежи съхраняват данните на техните потребители (напр. лична информация, IP адрес и т.н.) в съответствие с техните правила за използване на личните данни и за стопански цели. Относно обработването на данни от страна на социалните мрежи можете да се информирате на следните линкове:

Facebook, Twitter, Instagram, YouTube (Google).

в.    Ние нямаме влияние върху събирането на данни и по-нататъшното им използване от социалните мрежи. За нас не е ясно в какъв обхват, къде и за какъв период се съхраняват данните, доколко мрежите изпълняват съществуващи задължения за изтриване на данните, какви анализи и връзки се правят с данните и на кого се предоставят данните. 

г.    Затова моля да проверявате внимателно какви лични данни предоставяте на социалните мрежи чрез използването на нашата страница. Ако не искате социалните мрежи да получават лични данни чрез Вашата комуникация през нашата страница, трябва да се свържете с нас по друг начин, например чрез формуляра за контакт на този уебсайт.


6.    Вашите права

а.    Вие имате следните права спрямо нас по отношение на Вашите лични данни:

•    Право на информация, чл. 15 от Общия регламент за защита на личните данни (GDPR)
•    Право на коригиране, чл. 16 от GDPR
•    Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“), чл. 17 от GDPR
•    Право на ограничаване на обработването, чл. 18 от GDPR
•    Право на възражение срещу обработване на лични данни, чл. 21 от GDPR
•    Право на преносимост на данните, чл. 20 от GDPR

б.    Доколкото обработването на Вашите лични данни става въз основа на Вашето съгласие, Вие имате право да оттеглите съгласието си по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне (чл. 7 ал. 3 от GDPR).

в.   Освен това Вие имате право да подадете жалба до надзорен орган за защита на личните данни във връзка с обработването на Вашите лични данни от нас (чл. 77 от GDPR).

Сродни съдържания

Към началото на страницата