Добре дошли на страниците на Федералното министерство на външните работи

Адрес и работно време

Наименование

Посолство на Федерална република Германия

Ръководител

Кристоф Айххорн, извънреден и пълномощен посланик

Населено място

София

Телефон

+359 2 91 83 80

Факс

+359 2 963 41 17, +49 30 1817 672 54

Повече за това в нашата Декларация за защита на личните данни

Пощенски адрес

Посолство на Федерална република Германия, п.к. 869, София 1000, България

Улица

ул. "Фредерик Жолио-Кюри" 25, София 1113, България

Отдели

Консулски отдел и Визова служба: +359 2 9634117

Интернет страница

https://sofia.diplo.de/bg-bg

Към началото на страницата