Добре дошли на страниците на Федералното министерство на външните работи

Impressum / Директиви за защита на данните

Статия

Данни за автора

Тел.:  +00359-2-918380

E-Mail: info@sofia.diplo.de

Отдел "Култура и връзки с медиите"
Посолство на Федерална република Германия Софи

Информация за защита на данните

Обръщаме Ви изрично внимание върху това, че Фейсбук съхранява дълготрайно в САЩ данните на своите ползвателки и ползватели и ги ползва за комерсиални цели. Ние не можем да видим в какъв размер и за какъв период данните ще бъдат съхранявани, какъв анализ и свързване ще бъдат направени с тях и на кого те ще бъдат препращани. За съжаление нямаме никакво влияние върху събирането на данни и тяхното по-нанатъшно ползване от Фейсбук. Министерство на външните работи се отнася много сериозно към актуалната дискусия относно защитата на данните в социалните мрежи и Ви моли да провирете точно, какви лични данни за ползване на нашата страница предоставяте на Фейсбук.

Повече информация по темата за защитата на данните можете да намерите на Фейсбук-страниците на Федералните пълномощници за защита на данните и сигурност на информацията. http://www.bfdi.bund.de/

Правна информация

Освобождаване от отговорност

Ние проверяваме и съставяме много внимателно публикуваното съдържание. Въпреки това не носим отговорност за изчерпателността и актуалността на информацията. Ние не отговаряме за външно съдържание, на което се позоваваме, посочваме или към което препращаме чрез линк. Коментарите на ползвателките и ползвателите на Фейсбук само предават тяхното мнение, а не това на Федералното министерство на външните работи.  

Снимков материал

Снимковият материал на Фейсбук-страницата на Федералното министерство на външните работи е лицензиран за ползване от министерството. По-нанатъшно ползване и публикуване на снимките от трети лица може да бъде осъществено само въз основа на лицензионни разпоредби на автора. https://www.diplo.de/Impressum_Datenschutz

Към началото на страницата