Добре дошли на страниците на Федералното министерство на външните работи

Адрес и координати за връзка

Наименование

Почетната консулка на Федерална република Германия в Пловдив

Ръководител

д-р МАРИАНА ЧОЛАКОВА

Телефон

+359 32 65 04 54

Пощенски адрес

Почетната консулка на Федерална република Германия, улица Съборна 7, 4000 Пловдив.

Улица

улица Съборна 7, 4000 Пловдив

Служебен район/консулски район

областите Пловдив, Пазарджик, Хасково, Стара Загора, Кърджали, Смолян, Сливен и Ямбол

Имейл

plovdiv@hk-diplo.de

Наименование

Почетният консул на Федерална република Германия във Варна

Ръководител

НЕДЯЛКО НЕДЕЛЧЕВ

Телефон

+359 52 69 36 93

Факс

+359 52 69 36 94

Пощенски адрес


бул. "8-ми приморски полк" 54, етаж 2, офис 2

9000 Варна

Улица

Почетният консул на Федерална република Германия,

Bul. 8-mi Primorski Polk 54, Etage 2, Office 2, 9000 Varna.

Служебен район/консулски район

областите Добрич, Варна и Бургас

Имейл

varna@hk-diplo.de

Към началото на страницата