Добре дошли на страниците на Федералното министерство на външните работи

Информация за заверка на копия и на подписи

Diverse Stempel an einer Halterung

Beglaubigung, © Photothek.de

Статия

Общи указания

Необходими са Ви заверени копия, които да използвате в Германия? Или искате да бъде направена заверка на Вашия подпис? Тук ще намерите допълнителна информация за това. За заверяването на Вашите фотокопия не е необходимо запазване на дата и час, а можете просто да дойдете в рамките на работното време на гишетата. Същото важи за „обикновената“ заверка на подпис (напр. заявление за издаване на свидетелство за съдимост, искане за справка в Централния регистър за чужденците (AZR) или Шенгенската информационна система (SIS).


Информация за заверка на копия за следване в Германия

Уточнение: Посолството не заверява копия на електронно издадени апостили.

Siegel
Siegel© Radium images

За заверката на копия за следване в Германия може официално да се заверяват до три копия безплатно. Заверяват се обаче само копия от документи, за които висшето учебно заведение действително изисква да са официално заверени

Информационен лист


Заверка на подписи

Apostille
Apostille© www.apostille-service.de

В случай, че искате в Посолството да се извърши заверка на подписи върху правно-частни удостоверения (например пълномощни, заявка за вписване в Търговския регистър и др.), първо изпратете, моля, Вашите документи респ. Вашия немскоезичен проект на текста на Правно-консулския отдел по ел. поща или факс за проверка. Това важи и за текстови проекти, подготвени от нотариус в Германия. При това съобщавайте и координати за връзка, за да може след това да бъде договорен ден и час.
Ако без предварително уговорена среща се явите през приемните часове на гишетата, може само да бъдат приети документите, самият служебен акт може да се изпълни едва след проверка и договаряне на ден и час.

Проверка на идентичността при откриване на банкова сметка, отпускане на кредит и сходни сделки

Lohntuete
Lohntuete© picture-alliance

Законът срещу прането на пари възлага на банки и други задължени лица обширни задължения за полагане на дължимата грижа. По-специално трябва да се проверява самоличността на клиентите на банката и на "икономически оправомощените лица" за извършване на определени банкови операции ("Проверка на самоличността").

По принцип Посолството не може да извършва проверки на самоличността съгласно Закона срещу прането на пари.

В чужбина съществуват принципно следните възможности за проверка на самоличността:

  • Ако има: клонове на съответната банка в чужбина; някои банки предлагат освен това възможност за видео идентификация.
  • В страни, членки на ЕС, и т.нар. еквивалентни трети държави идентификация могат да извършват адвокати, нотариуси и други банки.
  • Търговските камари в чужбина, доколкото съществува договорно споразумение с банките.

Изключения може да важат например за кандидат-студенти, за които се изисква виза съгл. §16 от Закона за пребиваването (AufentG), които искат да открият блокирана сметка.


Изключване на  отговорността

Всички данни се основават на информацията и преценките, с които Посолството разполага към момента на изготвянето на текста. За пълнотата и верността обаче не може да бъде поета гаранция, тъй като междувременно в тях може да са настъпили промени.

За други съдържания

Адрес, Връзка, Контакт   Връзка в спешни случаи, които изискват и извън приемното време незабавни действия от страна на посолството В спешни случаи извън работното време има връзка с посолството по…

Работно време на гишетата, запазване на дата и час, контакти, плащане, празнични дни, Почетни консули в Пловдив и Варна

Към началото на страницата