Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Разпоредби за шофьорските книжки във Федерална република Германия

Scheinwerfer eines grünen Autos

Scheinwerfer eines grünen Autos, © colourbox

Статия

Информация за притежатели на чуждестранни свидетелства за управление на МПС (шофьорски книжки) от страните на ЕС и ЕИП