Добре дошли на страниците на Федералното министерство на външните работи

Германо-българските научни връзки в духа на Александър фон Хумболт

Статия

Науката строи мостове. Още през 1964 г. за първи път след Втората световна война един българин заминава за Германия с подкрепата на фондация „Александър фон Хумболт“, при това близо 10 години преди официалното установяване на дипломатическите отношения между Федерална република Германия и България през 1973 г.

Оттогава датира и успешният обмен между германски и български изследователи. Известни български учени са получили решаващи импулси за своята изследователска дейност по време на престоя си в Германия като стипендианти на фондация „Александър фон Хумболт“. Създадените по време на тези посещения контакти продължават години след това да носят плодове. Мрежата на бившите стипендианти е много гъста и се поддържа активно от Фондацията. Така например основаният в началото на 90-те години Хумболтов съюз в България се превърна в движеща сила на интеграцията на страната в Европейското научно пространство. Днес съюзът е признат форум на интердисциплинарния научен обмен в Европа.

Повече за Хумболтовия съюз в България

Фондация „Александър фон Хумболт“

Към началото на страницата