Добре дошли на страниците на Федералното министерство на външните работи

Признаване на чуждестранни дипломи за завършено училищно, професионално и висше образование в Германия

Abschlusszeugnis

Abschlusszeugnis, © dpa

Статия

Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) е централната служба в Германия за оценяване на придобити в чужбина квалификации, в това число професионални, училищни и придобити във висши училища квалификации.

За признаването на придобити в чужбина квалификации – в зависимост от целта – са компетентни множество различни служби в отделните федерални провинции. Тези служби могат да се обърнат към ZAB с молба за становище в конкретния случай или за обща информация за съответната страна и нейната образователна система. Тази информация е достъпна и през базата данни anabin.

На притежателите на чуждестранен диплом за завършено висше образование ZAB издава при поискване индивидуална оценка на свидетелството. От тази услуга могат да се възползват преди всичко мигранти, които искат да работят в Германия, тъй като не за всяка професионална квалификация съществува държавна служба за признаване на свидетелствата.

Към началото на страницата